เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

About Us

They Work For Us

เกี่ยวกับโปรเจ็คต์นี้

หลายคนอาจจะมีคำถามในใจว่า เลือกตั้งผ่านมาแล้วเราได้อะไร? ELECT ยังคงเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนประชาธิปไตย (In Vote We Trust) และ ‘ผู้แทน’ ที่ได้มาจากกลไกการเลือกตั้ง ทั้งที่มาจากคะแนนเสียง สูตรคำนวณ หรือการแต่งตั้ง และไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด จำเป็นต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อประชาชน

สิ่งที่เราทำได้หลังจากนี้ คือการช่วยกันดูว่าผู้แทนที่เข้าไปในสภา เขาทำได้ตามที่เคยสัญญากับเราไหม? หรือเขาทำตามหน้าที่ที่ควรทำหรือเปล่า? แต่อุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้เราคนไทยทำสิ่งนี้ได้ยาก คือข้อมูลและแพลตฟอร์มต่างๆ ของรัฐนั้น อยู่ในรูปแบบที่ซับซ้อน กระจัดกระจาย รวมถึงบางส่วนอาจเข้าใจและใช้งานยากสำหรับคนทั่วไป ทำให้ภาระของการติดตามและตรวจสอบ ต้องมาตกหนักอยู่ที่ประชาชนและสื่อมวลชน

ELECT จึงตั้งใจพัฒนาแพลตฟอร์ม They Work For Us ที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงสื่อมวลชน สามารถทำความรู้จักและติดตาม 'ผู้แทน' ของเราได้ง่ายขึ้น พวกเขาคือใคร เคยทำอะไรมาบ้าง พูดอะไรในสภา และเลือกที่จะสนับสนุนอะไร เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นของเราทุกคน ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

โดยในช่วงเริ่มต้นเปิดแพลตฟอร์มในเดือนพฤศจิกายน 62 เราได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกรัฐสภา (ส.ส. และ ส.ว.) รวมทั้งคณะรัฐมนตรี ที่กระจัดกระจายอยู่หลายที่มาไว้ที่เดียวกัน พร้อมกับผลการลงมติที่น่าจับตา นับตั้งแต่เปิดประชุมสภาจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 62 โดยจัดทำเป็นแพลตฟอร์ม 2 ภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสื่อต่างชาติในการเข้าถึงข้อมูล และ ELECT ได้วางแผนที่จะอัพเดทข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมในระยะต่อไป

เพราะเราเชื่อว่าข้อมูลและประชาธิปไตย.. เป็นของเราทุกคน

ที่มาของข้อมูล

จากการสืบค้นเบื้องต้น ทางทีมงานพบว่าข้อมูลที่ต้องการใช้งานนั้น ไม่มีการจัดโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ไม่ครบถ้วน ไม่อัพเดท กระจัดกระจายในหลายเว็บไซต์ และบางส่วนยังเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ pdf ที่สแกนและอัพโหลดไว้ ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ เราจึงประกาศรับอาสาสมัคร เพื่อมาช่วยในการสืบค้น เรียบเรียง เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไฟล์ดิจิทัล รวมถึงแปลให้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู้สนใจช่วยพัฒนาจำนวนมาก จากนั้น ทางทีมงานจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบอีกครั้งก่อนเผยแพร่

อ้างอิงข้อมูลจาก:

ในกรณีที่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ทางราชการได้ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก Wikipedia ที่นำไปตรวจสอบเทียบเคียงกับสื่ออื่นๆ อีกรอบ:

นโยบายการนำข้อมูลไปใช้ต่อ

ELECT มีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจ็กต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมุลเป็น Open Data ภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-ShareAlike License คือสามารถนำไปเผยแพร่และดัดแปลงได้ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ contact [at] elect.in.th

อาสาสมัครร่วมพัฒนา

เขียนโปรแกรม 👩‍💻
สืบค้นและรวบรวมข้อมูล 🕵️‍♀️
เอกพล เธียรถาวร, นันทวัณ หวังอุดมสุข, พรรัตน์ วชิราชัย, ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์, จักรภัทร วัฒนอังกูร, เศวตโชติ วิชาชัย, กันต์ ว่องประเสริฐกุล, นันทิพัฒน์ พรเลิศ, รวิสรา รัตนวรรณนุกูล, ศตพล อำนวยสกุล, ทัชภูมิ ทุมสวัสดิ์, ภูมิพัฒน์ พรเจริญสุข, มาพร เลิศสุริย์เดช, ทัตเทพ เทพบริรักษ์, ลีลา จันสว่าง, วริษา พิพัฒน์ธราวงศ์, ปวิตา แก้วพรหมมาลย์, ณัฐินี ณ เชียงใหม่, ณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์, ธัญญาภรณ์ สุรภักดี, จุฑาวุฒิ แพตทริค เศวตอัศวนนท์, ธนบดี ยังหอม, วรลักษณ์ เชื้อบุญมี, นัทธพงศ์ ไกรทองสุข, ยศกร มีทรัพย์, รชต สนิท, ปรเมศวร์ ไมตรีโสภณ, ปุญญิศา ศัพทเสน, วรุตม์ อุดมรัตน์, ภัทชา ด้วงกลัด
ประสานงานและจัดการอื่นๆ 🧙‍♀️

They Work For Us ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก Friedrich Naumann Foundation ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการประสานงานและบริหารจัดการ การจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ การผลิตของที่ระลึก และแบ่งเป็นค่าเสียเวลาเล็กๆ น้อยๆ ให้กับอาสาสมัคร

ร่วมพัฒนาโปรเจ็กท์

ตรวจสอบ ติดตาม และร่วมพัฒนาโปรเจ็กท์ได้ทาง Github โค้ดบนเว็บไซต์ทั้งหมดถูกเปิดเผยแบบสาธารณะเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการและพัฒนา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Civil Tech ในประเทศไทย หากคุณต้องการแบ่งปันทักษะด้านพัฒนาระบบ ออกแบบ รวบรวมข้อมูล หรือแบ่งปันข้อมูล รวมทั้งความช่วยเหลือด้านอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ contact [at] elect.in.th

View This Project On Github