เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

ใครคือผู้แทนของเรา

ค้นหา ตรวจสอบ โปร่งใส

ค้นประวัติบุคคล

รู้หน้า รู้ชื่อ แต่ไม่รู้จัก ลองค้นหาประวัติผู้แทนในสภาของเรากันดู

ดูภาพรวมพรรคการเมือง

ใครอยู่ทีมไหน เห็นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ลองดูภาพรวมของแต่กลุ่ม

สรุปการลงคะแนนเสียง

ใครหนุน ใครค้าน ดูการโหวตครั้งสำคัญในสภา พร้อมอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ

เกี่ยวกับเรา

สัดส่วนผู้แทนของเรา พวกเขาเป็นใครบ้าง

0.00%ของผู้แทนทั้งหมด

สรุปผลการลงมติล่าสุด

43% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 2564

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ จำนวน 185 คน เป็นผู้เสนอ) ในเรื่องการแก้ปัญหาโควิด - 19 ล้มเหลว ทั้งการควบคุมโรคและวัคซีน ใช้กำลังปราบปรามม็อบเกินกว่าเหตุ อีกทั้งยังปล่อยให้รัฐมนตรีทุจริตต่อหน้าที่ นอกจากนี้การซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่อเนื่องและไม่จำเป็น

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 205
ไม่เห็นด้วย 264
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 7
4.9.2021

41% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจอนุทิน ชาญวีรกูล 2564

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ จำนวน 185 คน เป็นผู้เสนอ) ในเรื่องการแก้ปัญหาโควิด - 19 ล้มเหลวทั้งควบคุมโรคและวัคซีน ประกอบกับแสวงหาประโยชน์ในการจัดหาวัคซีนและอุปกรณ์ตรวจโรค

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 195
ไม่เห็นด้วย 260
งดออกเสียง 11
ไม่ลงคะแนน 6
4.9.2021

42% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจสุชาติ ชมกลิ่น 2564

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ จำนวน 185 คน เป็นผู้เสนอ) ในเรื่องปล่อยให้มีแรงงานต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย มีคลัสเตอร์โควิด - 19 ในโรงงาน และอัตราว่างงานสูงมาก

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 198
ไม่เห็นด้วย 255
งดออกเสียง 10
ไม่ลงคะแนน 8
4.9.2021

42% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจศักดิ์สยาม ชิดชอบ 2564

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ จำนวน 185 คน เป็นผู้เสนอ) ในเรื่องปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการใหญ่ เข้าไปในแหล่งอบายมุขจนเป็นคลัสเตอร์โควิด - 19 และบุกรุกเอาที่ดินของรัฐมาเป็นของตน

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 196
ไม่เห็นด้วย 258
งดออกเสียง 10
ไม่ลงคะแนน 8
4.9.2021

42% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจเฉลิมชัย ศรีอ่อน 2564

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ จำนวน 185 คน เป็นผู้เสนอ) ในเรื่องปล่อยให้มีโรคระบาดในวัว , สุกร ส่งผลเสียต่อเกษตรกร และเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการที่ดูแล

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 200
ไม่เห็นด้วย 259
งดออกเสียง 7
ไม่ลงคะแนน 5
4.9.2021

42% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ 2564

การลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ จำนวน 185 คน เป็นผู้เสนอ) ในเรื่องใช้สื่อของรัฐบิดเบือนความจริง และสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 200
ไม่เห็นด้วย 258
งดออกเสียง 9
ไม่ลงคะแนน 4
4.9.2021
ดูทั้งหมด

สำรวจตามชนิดและสังกัดผู้แทน

คณะรัฐมนตรี

34 คน

สมาชิกวุฒิสภา

250 คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พรรคร่วมรัฐบาล (255 คน)

พรรคฝ่ายค้าน (229 คน)

ดู ส.ส. ทั้งหมด