เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

คณะรัฐมนตรีไทย ชุดที่ 62

62nd Cabinet

About

เป็นคณะบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน โดย ครม. ชุดนี้ เกิดจากการนำของพรรคพลังประชารัฐ ร่วมกับพรรคการเมืองอีก 19 พรรคเสนอชื่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกฯ และหัวหน้าคสช. มาเป็นเวลา 5 ปี เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย ทำให้ ครม. ชุดนี้มีอีกชื่อเรียกว่าคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2

Official Link

WebsiteFacebook

In Office

10.07.2019 - Now

Members

คณะรัฐมนตรีจำนวน 34 คน

ชาย
หญิง
88.24%
ชาย
88.24%
11.76%
หญิง
11.76%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
2.94%
25-38 ปี
2.94%
14.71%
39-54 ปี
14.71%
67.65%
55-73 ปี
67.65%
14.71%
74 ปีขึ้นไป
14.71%
สถาบันทหาร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
8.82%
สถาบันทหาร
8.82%
14.71%
ปริญญาตรี
14.71%
55.88%
ปริญญาโท
55.88%
20.59%
ปริญญาเอก
20.59%
การเมือง
ทหาร
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
73.53%
การเมือง
73.53%
11.76%
ทหาร
11.76%
5.88%
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
5.88%
8.82%
อื่นๆ
8.82%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
0%
0-10 ล้านบาท
0%
26.47%
11-100 ล้านบาท
26.47%
26.47%
101-1000 ล้านบาท
26.47%
11.76%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
11.76%
35.29%
ไม่พบข้อมูล
35.29%

สมาชิกทั้งหมด

นายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี

นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี
พรรคประชาธิปัตย์
นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย
นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
พรรคพลังประชารัฐ
ดร. วิษณุ เครืองาม
ดร. วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รองนายกรัฐมนตรี
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี
พรรคภูมิใจไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน
นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พรรคประชาธิปัตย์
นาย ประภัตร โพธสุธน
นาย ประภัตร โพธสุธน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พรรคชาติไทยพัฒนา
นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์
นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พรรคภูมิใจไทย

กระทรวงคมนาคม

นาย วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
นาย วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พรรคภูมิใจไทย
นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พรรคภูมิใจไทย
ดร. อธิรัฐ รัตนเศรษฐ
ดร. อธิรัฐ รัตนเศรษฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พรรคพลังประชารัฐ

กระทรวงมหาดไทย

ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี
ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พรรคภูมิใจไทย
นาย นิพนธ์ บุญญามณี
นาย นิพนธ์ บุญญามณี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พรรคประชาธิปัตย์
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์
ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พรรคภูมิใจไทย
ดร. คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช
ดร. คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว ตรีนุช เทียนทอง
นางสาว ตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ