They Work For Us

พรรคชาติพัฒนา

Chartpattana Party

About

เป็นการรวมกันของกลุ่มรวมใจไทยกับกลุ่มชาติพัฒนาเก่า ที่เคยประกาศยุบไปรวมกับไทยรักไทยแล้วแยกออกมาใหม่ ฐานเสียงหลักอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา มีจุดยืนที่ปรับตัวได้กับทุกฝ่ายจึงมักได้ร่วมรัฐบาลอยู่เสมอ

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

03.10.2007 - Now

Key Members

หัวหน้าพรรค
เลขาธิการพรรค

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 4 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
50%
บัญชีรายชื่อ
50%
50%
แบ่งเขต
50%
ชาย
100%
ชาย
100%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
0%
25-38 ปี
0%
25%
39-54 ปี
25%
75%
55-73 ปี
75%
0%
74 ปีขึ้นไป
0%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
50%
ปริญญาตรี
50%
50%
ปริญญาโท
50%
การเมือง
เอกชน
50%
การเมือง
50%
50%
เอกชน
50%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
0%
0-10 ล้านบาท
0%
75%
11-100 ล้านบาท
75%
0%
101-1000 ล้านบาท
0%
25%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
25%
0%
ไม่พบข้อมูล
0%

การลงมติล่าสุดของพรรค

25% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2020

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
16.1.2020

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
21.12.2019

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.12.2019

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจาก ม. 44
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.12.2019

75% เห็นด้วย

ขอถอนญัตติ ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบกฎอัยการศึก และพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
27.11.2019

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (2)
  • แบ่งเขต (2)
นาย ดล เหตระกูล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคชาติพัฒนา
นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคชาติพัฒนา
นาย วัชรพล โตมรศักดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 2 พรรคชาติพัฒนา
นาย สมัคร ป้องวงษ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรสาคร เขต 2 พรรคชาติพัฒนา