เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

พรรคประชาชาติ

Prachachat Party

About

Official Link

WebsiteFacebook

In Office

31.10.2018 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 7 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
14.29%
บัญชีรายชื่อ
14.29%
85.71%
แบ่งเขต
85.71%
ชาย
100%
ชาย
100%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
0%
25-38 ปี
0%
0%
39-54 ปี
0%
100%
55-73 ปี
100%
0%
74 ปีขึ้นไป
0%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
28.57%
ปริญญาตรี
28.57%
71.43%
ปริญญาโท
71.43%
การเมือง
กฎหมาย
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
71.43%
การเมือง
71.43%
14.29%
กฎหมาย
14.29%
14.29%
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
14.29%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
14.29%
0-10 ล้านบาท
14.29%
71.43%
11-100 ล้านบาท
71.43%
0%
101-1000 ล้านบาท
0%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
14.29%
ไม่พบข้อมูล
14.29%

การลงมติล่าสุดของพรรค

67% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 4
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

83% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจอนุทิน ชาญวีรกูล 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

83% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจสุชาติ ชมกลิ่น 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

83% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจศักดิ์สยาม ชิดชอบ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

83% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจเฉลิมชัย ศรีอ่อน 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

83% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (1)
  • แบ่งเขต (6)
นาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
นาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนราธิวาส เขต 4 พรรคประชาชาติ
นาย กูเฮง ยาวอหะซัน
นาย กูเฮง ยาวอหะซัน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนราธิวาส เขต 3 พรรคประชาชาติ
นาย ซูการ์โน มะทา
นาย ซูการ์โน มะทา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดยะลา เขต 2 พรรคประชาชาติ
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคประชาชาติ
นาย สมมุติ เบ็ญจลักษณ์
นาย สมมุติ เบ็ญจลักษณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปัตตานี เขต 4 พรรคประชาชาติ
นาย อนุมัติ ซูสารอ
นาย อนุมัติ ซูสารอ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปัตตานี เขต 3 พรรคประชาชาติ
นาย อับดุลอายี สาแม็ง
นาย อับดุลอายี สาแม็ง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดยะลา เขต 3 พรรคประชาชาติ