เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

พรรคพลังท้องถิ่นไท

Thai Local Power Party

About

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

30.03.2012 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 5 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
60%
บัญชีรายชื่อ
60%
40%
แบ่งเขต
40%
ชาย
หญิง
80%
ชาย
80%
20%
หญิง
20%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
20%
25-38 ปี
20%
0%
39-54 ปี
0%
60%
55-73 ปี
60%
20%
74 ปีขึ้นไป
20%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
40%
ปริญญาตรี
40%
20%
ปริญญาโท
20%
40%
ปริญญาเอก
40%
การเมือง
กฎหมาย
การศึกษา
ไม่พบข้อมูล
40%
การเมือง
40%
20%
กฎหมาย
20%
20%
การศึกษา
20%
20%
ไม่พบข้อมูล
20%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
20%
0-10 ล้านบาท
20%
40%
11-100 ล้านบาท
40%
20%
101-1000 ล้านบาท
20%
20%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
20%
0%
ไม่พบข้อมูล
0%

การลงมติล่าสุดของพรรค

20% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจอนุทิน ชาญวีรกูล 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจสุชาติ ชมกลิ่น 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจศักดิ์สยาม ชิดชอบ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจเฉลิมชัย ศรีอ่อน 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (3)
  • แบ่งเขต (2)
นางสาว กวินนาถ ตาคีย์
นางสาว กวินนาถ ตาคีย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 7 พรรคพลังท้องถิ่นไท
ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม
ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคพลังท้องถิ่นไท
นาย จารึก ศรีอ่อน
นาย จารึก ศรีอ่อน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดจันทบุรี เขต 2 พรรคพลังท้องถิ่นไท
นาย ชัชวาลล์ คงอุดม
นาย ชัชวาลล์ คงอุดม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคพลังท้องถิ่นไท
ดร. นพดล แก้วสุพัฒน์
ดร. นพดล แก้วสุพัฒน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคพลังท้องถิ่นไท