เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

พรรคพลังประชารัฐ

Palang Pracharath Party

About

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

07.11.2018 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 119 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
15.97%
บัญชีรายชื่อ
15.97%
84.03%
แบ่งเขต
84.03%
ชาย
หญิง
81.51%
ชาย
81.51%
18.49%
หญิง
18.49%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
8.40%
25-38 ปี
8.40%
33.61%
39-54 ปี
33.61%
54.62%
55-73 ปี
54.62%
3.36%
74 ปีขึ้นไป
3.36%
สถาบันทหาร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่พบข้อมูล
0.84%
สถาบันทหาร
0.84%
31.93%
ปริญญาตรี
31.93%
53.78%
ปริญญาโท
53.78%
10.92%
ปริญญาเอก
10.92%
2.52%
ไม่พบข้อมูล
2.52%
การเมือง
เอกชน
การศึกษา
อื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
68.91%
การเมือง
68.91%
11.76%
เอกชน
11.76%
5.04%
การศึกษา
5.04%
12.61%
อื่นๆ
12.61%
1.68%
ไม่พบข้อมูล
1.68%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
15.97%
0-10 ล้านบาท
15.97%
51.26%
11-100 ล้านบาท
51.26%
26.05%
101-1000 ล้านบาท
26.05%
1.68%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
1.68%
5.04%
ไม่พบข้อมูล
5.04%

การลงมติล่าสุดของพรรค

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 116
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจอนุทิน ชาญวีรกูล 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 111
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจสุชาติ ชมกลิ่น 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 111
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจศักดิ์สยาม ชิดชอบ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 112
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

1% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจเฉลิมชัย ศรีอ่อน 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 111
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

1% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 110
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (19)
  • แบ่งเขต (100)
นาง กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
นาง กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ
นาย กรุงศรีวิไล สุทินเผือก
นาย กรุงศรีวิไล สุทินเผือก
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ
นาย กฤษณ์ แก้วอยู่
นาย กฤษณ์ แก้วอยู่
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย กษิดิ์เดช ชุติมันต์
นาย กษิดิ์เดช ชุติมันต์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว กัลยา รุ่งวิจิตรชัย
นางสาว กัลยา รุ่งวิจิตรชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสระบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ
นางสาว กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว กุลวลี นพอมรบดี
นางสาว กุลวลี นพอมรบดี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย เกษม ศุภรานนท์
นาย เกษม ศุภรานนท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
ร้อยเอก ดร. จองชัย วงศ์ทรายทอง
ร้อยเอก ดร. จองชัย วงศ์ทรายทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
นางสาว จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรสาคร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 30 พรรคพลังประชารัฐ
นาย จักรัตน์ พั้วช่วย
นาย จักรัตน์ พั้วช่วย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย จีรเดช ศรีวิราช
นาย จีรเดช ศรีวิราช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพะเยา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาง เจริญ เรี่ยวแรง
นาง เจริญ เรี่ยวแรง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
นาย ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ
นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 15 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง
นาย ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุโขทัย เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย เชิงชาย ชาลีรินทร์
นาย เชิงชาย ชาลีรินทร์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
นาย โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสิงห์บุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
พันตำรวจโท ดร. ฐนภัทร กิตติวงศา
พันตำรวจโท ดร. ฐนภัทร กิตติวงศา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดจันทบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ฐานิสร์ เทียนทอง
นาย ฐานิสร์ เทียนทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสระแก้ว เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ฐาปกรณ์ กุลเจริญ
นาย ฐาปกรณ์ กุลเจริญ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์
นางสาว ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 13 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์
นาย ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว ตรีนุช เทียนทอง
นางสาว ตรีนุช เทียนทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสระแก้ว เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ
นาย ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ
นาง ทัศนาพร เกษเมธีการุณ
นาง ทัศนาพร เกษเมธีการุณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ
นาง ทัศนียา รัตนเศรษฐ
นาง ทัศนียา รัตนเศรษฐ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์
นางสาว ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์
นาย ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ
นาย ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตาก เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ
นาย ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาญจนบุรี เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ
นาย นัทธี ถิ่นสาคู
นาย นัทธี ถิ่นสาคู
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดภูเก็ต เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย นิพันธ์ ศิริธร
นาย นิพันธ์ ศิริธร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตรัง เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย นิโรธ สุนทรเลขา
นาย นิโรธ สุนทรเลขา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครสวรรค์ เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ
นาง บุญยิ่ง นิติกาญจนา
นาง บุญยิ่ง นิติกาญจนา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดราชบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
นาย บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ปฐมพงศ์ สูญจันทร์
นาย ปฐมพงศ์ สูญจันทร์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครปฐม เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ประทวน สุทธิอำนวยเดช
นาย ประทวน สุทธิอำนวยเดช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลพบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ประสิทธิ์ มะหะหมัด
นาย ประสิทธิ์ มะหะหมัด
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 19 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ปริญญา ฤกษ์หร่าย
นาย ปริญญา ฤกษ์หร่าย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกำแพงเพชร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ปัญญา จีนาคำ
นาย ปัญญา จีนาคำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว ปารีณา ไกรคุปต์
นางสาว ปารีณา ไกรคุปต์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ไผ่ ลิกค์
นาย ไผ่ ลิกค์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
นาย พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 16 พรรคพลังประชารัฐ
นาย พยม พรหมเพชร
นาย พยม พรหมเพชร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย พรชัย ตระกูลวรานนท์
นาย พรชัย ตระกูลวรานนท์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 20 พรรคพลังประชารัฐ
นาย พรชัย อินทร์สุข
นาย พรชัย อินทร์สุข
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิจิตร เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
ดร. พรรณสิริ กุลนาถศิริ
ดร. พรรณสิริ กุลนาถศิริ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุโขทัย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
ดร. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์
ดร. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาง พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
นาง พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 12 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
นางสาว พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
นาย เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ไพบูลย์ นิติตะวัน
นาย ไพบูลย์ นิติตะวัน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว ไพลิน เทียนสุวรรณ
นางสาว ไพลิน เทียนสุวรรณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว ภริม พูลเจริญ
นางสาว ภริม พูลเจริญ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ภาคภูมิ บูลย์ประมุข
นาย ภาคภูมิ บูลย์ประมุข
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตาก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว ภาดาท์ วรกานนท์
นางสาว ภาดาท์ วรกานนท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ
ดร. ภิญโญ นิโรจน์
ดร. ภิญโญ นิโรจน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครสวรรค์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ภูดิท อินสุวรรณ์
นาย ภูดิท อินสุวรรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิจิตร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย มณเฑียร สงฆ์ประชา
นาย มณเฑียร สงฆ์ประชา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยนาท เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย มานัส อ่อนอ้าย
นาย มานัส อ่อนอ้าย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิษณุโลก เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ
ดร. ยงยุทธ สุวรรณบุตร
ดร. ยงยุทธ สุวรรณบุตร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ยุทธนา โพธสุธน
นาย ยุทธนา โพธสุธน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 พรรคพลังประชารัฐ
รองศาสตราจารย์ ดร. รงค์ บุญสวยขวัญ
รองศาสตราจารย์ ดร. รงค์ บุญสวยขวัญ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย รณเทพ อนุวัฒน์
นาย รณเทพ อนุวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว วทันยา วงษ์โอภาสี
นางสาว วทันยา วงษ์โอภาสี
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 19 พรรคพลังประชารัฐ
นาย วัชระ ยาวอหะซัน
นาย วัชระ ยาวอหะซัน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนราธิวาส เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย วัฒนา ช่างเหลา
นาย วัฒนา ช่างเหลา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย วัฒนา สิทธิวัง
นาย วัฒนา สิทธิวัง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำปาง เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ
นาย วันชัย ปริญญาศิริ
นาย วันชัย ปริญญาศิริ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาง วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
นาง วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย วิเชียร ชวลิต
นาย วิเชียร ชวลิต
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 17 พรรคพลังประชารัฐ
นาย วิรัช รัตนเศรษฐ
นาย วิรัช รัตนเศรษฐ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7 พรรคพลังประชารัฐ
นาย วีระกร คำประกอบ
นาย วีระกร คำประกอบ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครสวรรค์ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ศาสตรา ศรีปาน
นาย ศาสตรา ศรีปาน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ศิริพงษ์ รัสมี
นาย ศิริพงษ์ รัสมี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 17 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สมเกียรติ วอนเพียร
นาย สมเกียรติ วอนเพียร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาญจนบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์
พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สมบัติ อำนาคะ
นาย สมบัติ อำนาคะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสระบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สมพงษ์ โสภณ
นาย สมพงษ์ โสภณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดระยอง เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สมศักดิ์ คุณเงิน
นาย สมศักดิ์ คุณเงิน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน
นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สมศักดิ์ พันธ์เกษม
นาย สมศักดิ์ พันธ์เกษม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 11 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สรวุฒิ เนื่องจำนงค์
นาย สรวุฒิ เนื่องจำนงค์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ
ดร. สะถิระ เผือกประพันธุ์
ดร. สะถิระ เผือกประพันธุ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สัญญา นิลสุพรรณ
นาย สัญญา นิลสุพรรณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครสวรรค์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สัณหพจน์ สุขศรีเมือง
นาย สัณหพจน์ สุขศรีเมือง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
ดร. สันติ กีระนันทน์
ดร. สันติ กีระนันทน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สันติ พร้อมพัฒน์
นาย สันติ พร้อมพัฒน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 8 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
นาย สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนราธิวาส เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
นาย สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สาธิต อุ๋ยตระกูล
นาย สาธิต อุ๋ยตระกูล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สายัณห์ ยุติธรรม
นาย สายัณห์ ยุติธรรม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สิระ เจนจาคะ
นาย สิระ เจนจาคะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 9 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุชาติ ชมกลิ่น
นาย สุชาติ ชมกลิ่น
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุชาติ ตันเจริญ
นาย สุชาติ ตันเจริญ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุชาติ อุสาหะ
นาย สุชาติ อุสาหะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุทา ประทีป ณ ถลาง
นาย สุทา ประทีป ณ ถลาง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดภูเก็ต เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุพล ฟองงาม
นาย สุพล ฟองงาม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุรชาติ ศรีบุศกร
นาย สุรชาติ ศรีบุศกร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิจิตร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์
นาย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสระแก้ว เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
นาย สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
นาย สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 15 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
นาย สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคพลังประชารัฐ
ดร. อธิรัฐ รัตนเศรษฐ
ดร. อธิรัฐ รัตนเศรษฐ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ
นาย อนันต์ ผลอำนวย
นาย อนันต์ ผลอำนวย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย อนุชา น้อยวงศ์
นาย อนุชา น้อยวงศ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิษณุโลก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย อนุชา นาคาศัย
นาย อนุชา นาคาศัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยนาท เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย อรรถกร ศิริลัทธยากร
นาย อรรถกร ศิริลัทธยากร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 18 พรรคพลังประชารัฐ
ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี
ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ
นาย อัครวัฒน์ อัศวเหม
นาย อัครวัฒน์ อัศวเหม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย อัฏฐพล โพธิพิพิธ
นาย อัฏฐพล โพธิพิพิธ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาญจนบุรี เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ
กองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
กองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
นาย อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
ดร. เอกราช ช่างเหลา
ดร. เอกราช ช่างเหลา
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 11 พรรคพลังประชารัฐ
นาย เอี่ยม ทองใจสด
นาย เอี่ยม ทองใจสด
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ