เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

พรรครวมพลังประชาชาติไทย

Action Coalition for Thailand Party

About

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

26.10.2118 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 5 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
80%
บัญชีรายชื่อ
80%
20%
แบ่งเขต
20%
ชาย
หญิง
40%
ชาย
40%
60%
หญิง
60%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
60%
25-38 ปี
60%
20%
39-54 ปี
20%
20%
55-73 ปี
20%
0%
74 ปีขึ้นไป
0%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
20%
ปริญญาตรี
20%
80%
ปริญญาโท
80%
การเมือง
การศึกษา
อื่นๆ
50%
การเมือง
50%
25%
การศึกษา
25%
25%
อื่นๆ
25%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
20%
0-10 ล้านบาท
20%
60%
11-100 ล้านบาท
60%
0%
101-1000 ล้านบาท
0%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
20%
ไม่พบข้อมูล
20%

การลงมติล่าสุดของพรรค

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจอนุทิน ชาญวีรกูล 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจสุชาติ ชมกลิ่น 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจศักดิ์สยาม ชิดชอบ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจเฉลิมชัย ศรีอ่อน 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (4)
  • แบ่งเขต (1)
นาย เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
นาย เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรครวมพลังประชาชาติไทย
นางสาว จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์
นางสาว จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6 พรรครวมพลังประชาชาติไทย
นางสาว เพชรชมพู กิจบูรณะ
นางสาว เพชรชมพู กิจบูรณะ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรครวมพลังประชาชาติไทย
นาย สุพล จุลใส
นาย สุพล จุลใส
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชุมพร เขต 3 พรรครวมพลังประชาชาติไทย
นางสาว อนุสรี ทับสุวรรณ
นางสาว อนุสรี ทับสุวรรณ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรครวมพลังประชาชาติไทย