เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

Thai Forest Conservation Party

About

Official Link

Facebook

In Office

09.01.2013 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 2 คน

บัญชีรายชื่อ
100%
บัญชีรายชื่อ
100%
ชาย
100%
ชาย
100%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
0%
25-38 ปี
0%
0%
39-54 ปี
0%
50%
55-73 ปี
50%
50%
74 ปีขึ้นไป
50%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
50%
ปริญญาตรี
50%
50%
ปริญญาโท
50%
การเมือง
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
50%
การเมือง
50%
50%
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
50%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
0%
0-10 ล้านบาท
0%
100%
11-100 ล้านบาท
100%
0%
101-1000 ล้านบาท
0%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
0%
ไม่พบข้อมูล
0%

การลงมติล่าสุดของพรรค

50% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

50% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจอนุทิน ชาญวีรกูล 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

50% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจสุชาติ ชมกลิ่น 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจศักดิ์สยาม ชิดชอบ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจเฉลิมชัย ศรีอ่อน 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (2)
  • แบ่งเขต (0)
นาย ดำรงค์ พิเดช
นาย ดำรงค์ พิเดช
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
นาย ยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง
นาย ยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย