เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

พรรคเพื่อชาติ

Puea Chat Party

About

Official Link

Facebook

In Office

18.09.2013 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 5 คน

บัญชีรายชื่อ
100%
บัญชีรายชื่อ
100%
ชาย
หญิง
60%
ชาย
60%
40%
หญิง
40%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
20%
25-38 ปี
20%
0%
39-54 ปี
0%
60%
55-73 ปี
60%
20%
74 ปีขึ้นไป
20%
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
60%
ปริญญาโท
60%
40%
ปริญญาเอก
40%
การเมือง
เอกชน
80%
การเมือง
80%
20%
เอกชน
20%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
20%
0-10 ล้านบาท
20%
40%
11-100 ล้านบาท
40%
40%
101-1000 ล้านบาท
40%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
0%
ไม่พบข้อมูล
0%

การลงมติล่าสุดของพรรค

100% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

20% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจอนุทิน ชาญวีรกูล 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

20% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจสุชาติ ชมกลิ่น 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

20% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจศักดิ์สยาม ชิดชอบ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

40% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจเฉลิมชัย ศรีอ่อน 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

20% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (5)
  • แบ่งเขต (0)
นางสาว ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช
นางสาว ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคเพื่อชาติ
ดร. เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล
ดร. เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรคเพื่อชาติ
นาง ลินดา เชิดชัย
นาง ลินดา เชิดชัย
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5 พรรคเพื่อชาติ
ดร. สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
ดร. สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคเพื่อชาติ
นาย อารี ไกรนรา
นาย อารี ไกรนรา
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคเพื่อชาติ