เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

พรรคเสรีรวมไทย

Thai Liberal Party

About

Official Link

WebsiteFacebook

In Office

29.08.2013 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 10 คน

บัญชีรายชื่อ
100%
บัญชีรายชื่อ
100%
ชาย
หญิง
80%
ชาย
80%
20%
หญิง
20%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
0%
25-38 ปี
0%
20%
39-54 ปี
20%
50%
55-73 ปี
50%
30%
74 ปีขึ้นไป
30%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันทหาร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
10%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
10%
20%
สถาบันทหาร
20%
30%
ปริญญาตรี
30%
30%
ปริญญาโท
30%
10%
ปริญญาเอก
10%
เอกชน
การเมือง
ตำรวจ
อื่นๆ
40%
เอกชน
40%
30%
การเมือง
30%
20%
ตำรวจ
20%
10%
อื่นๆ
10%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
0%
0-10 ล้านบาท
0%
30%
11-100 ล้านบาท
30%
70%
101-1000 ล้านบาท
70%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
0%
ไม่พบข้อมูล
0%

การลงมติล่าสุดของพรรค

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 9
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจอนุทิน ชาญวีรกูล 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 9
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจสุชาติ ชมกลิ่น 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 9
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

100% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจศักดิ์สยาม ชิดชอบ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

100% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจเฉลิมชัย ศรีอ่อน 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

100% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

สมาชิกพรรคในสภา

  • บัญชีรายชื่อ (10)
  • แบ่งเขต (0)
นางสาว ธนภร โสมทองแดง
นางสาว ธนภร โสมทองแดง
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 8 พรรคเสรีรวมไทย
ดร. นภาพร เพ็ชร์จินดา
ดร. นภาพร เพ็ชร์จินดา
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6 พรรคเสรีรวมไทย
นายแพทย์ ประสงค์ บูรณ์พงศ์
นายแพทย์ ประสงค์ บูรณ์พงศ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5 พรรคเสรีรวมไทย
นาย เพชร เอกกำลังกุล
นาย เพชร เอกกำลังกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7 พรรคเสรีรวมไทย
นายแพทย์ เรวัต วิศรุตเวช
นายแพทย์ เรวัต วิศรุตเวช
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรคเสรีรวมไทย
นาย วัชรา ณ วังขนาย
นาย วัชรา ณ วังขนาย
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคเสรีรวมไทย
นาย วิรัตน์ วรศสิริน
นาย วิรัตน์ วรศสิริน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคเสรีรวมไทย
พลตำรวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี
พลตำรวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10 พรรคเสรีรวมไทย
พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคเสรีรวมไทย
นาย อำไพ กองมณี
นาย อำไพ กองมณี
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9 พรรคเสรีรวมไทย