They Work For Us

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี


เพศ ชาย อายุ 74 ปี การศึกษา สถาบันทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก อาชีพเดิม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


ทรัพย์สิน ไม่มีข้อมูล หนี้สิน ไม่มีข้อมูล


Official Website

ไม่มีข้อมูล
จำนำข้าวเสียหายกี่แสนล้าน เรือดำน้ำซื้อแค่หมื่นกว่าล้าน เงินหมื่นกว่าล้านซื้อเรือดำน้ำได้ 50 ลำเลยไหม ไม่มีอะไรเสียหายเลยเสียเงินไปแต่ได้ของมา แต่จำนำข้าวหายไปหมดไม่ถึงตัวประชาชน
⎯⎯
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
อ้างอิง