They Work For Us

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี


เพศ ชาย อายุ 66 ปี การศึกษา ปริญญาเอก Kellogg School of Management, Northwestern University, US (Ph.D. in Marketing Management) อาชีพเดิม รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


ทรัพย์สิน ไม่มีข้อมูล หนี้สิน ไม่มีข้อมูล


Official Website

ไม่มีข้อมูล
ผมไม่ได้บอกว่าปลูกยางไม่ดี แต่เราไม่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตยางให้มีมูลค่าเพิ่มเลย ซัพพลายมหาศาลแต่มูลค่าต่ำ จะขายให้ใคร 15 ปีก่อนผมไปเมืองจีนขอให้เขาช่วยซื้อข้าว ซื้อยาง มาถึงวันนี้ผมไม่ยอมพูดง่ายๆ ว่าขอให้จีนซื้อข้าวซื้อยาง ผมขายหน้า คิดแต่ว่าจะทำให้จีนอยากซื้อสินค้าของเรา ที่ผ่านมาชาวนาเกือบ 30 ล้านคน มีจีดีพีไม่ถึง 10% ถ้าจีดีพีไม่ถึง 10% เขาจะเอาส่วนแบ่งที่ไหนไปได้ มันน้อยมาก
⎯⎯
ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
อ้างอิง