เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ลาออกจาก ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคลำดับที่ 1 รวมพลังประชาชาติไทย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 62 ลาออกจากตำแหน่ง สิ้นสุดวาระตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน


เพศ ชาย อายุ 78 ปี การศึกษา ปริญญาโท John F. Kennedy School of Government, Harvard University, US (Master in Public Administration) อาชีพเดิม ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย


ทรัพย์สิน ไม่มีข้อมูล หนี้สิน ไม่มีข้อมูล


Official Website

Facebook