เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

นาย ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

นาย ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

เลขาธิการพรรค แต่ไม่ได้เป็น ส.ส.

ข้อมูลพื้นฐานเพศ อายุ 77 ปี การศึกษา ปริญญาโท Florida International University อาชีพเดิม นักกฎหมาย


ทรัพย์สิน ไม่มีข้อมูล หนี้สิน ไม่มีข้อมูล


Official Website

ไม่มีข้อมูล