เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

นาย ธีรศักดิ์ พานิชวิทย์

นาย ธีรศักดิ์ พานิชวิทย์

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

เลขาธิการพรรค แต่ไม่ได้เป็น ส.ส.

ข้อมูลพื้นฐานเพศ ชาย อายุ 60 ปี การศึกษา ปริญญาโท Stanford University (Master of Public Administration) อาชีพเดิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ทรัพย์สิน ไม่มีข้อมูล หนี้สิน ไม่มีข้อมูล


Official Website

ไม่มีข้อมูล