เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

นาย วิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ

นาย วิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

เลขาธิการพรรค แต่ไม่ได้เป็น ส.ส.

ข้อมูลพื้นฐานเพศ อายุ NaN ปี การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก (ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ)) อาชีพเดิม ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


ทรัพย์สิน ไม่มีข้อมูล หนี้สิน ไม่มีข้อมูล


Official Website

ไม่มีข้อมูล