เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

นาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

นาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ลาออกจากตำแหน่ง สิ้นสุดเมื่อ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน


เพศ ชาย อายุ 61 ปี การศึกษา ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) อาชีพเดิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์


ทรัพย์สิน 149,131,970.98 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล


Official Website

Facebook