เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

ดร. อุตตม สาวนายน

ดร. อุตตม สาวนายน

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ลาออกจากตำแหน่ง สิ้นสุดวาระเมื่อ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


เพศ ชาย อายุ 61 ปี การศึกษา ปริญญาเอก School of Management, University of MassachusettsAmherst, US (Ph.D. in Financial Management) อาชีพเดิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ทรัพย์สิน 223,866,935.61 บาท หนี้สิน 1,938,699.36 บาท


Official Website

Facebook
ตอนที่หาเสียงเลือกตั้ง มีการพูดกว้าง ๆ ไม่ได้ลงรายละเอียด โดยการลดภาษีบุคลลธรรมดา10% ก็เป็นการยกตัวอย่าง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการหาเสียง
⎯⎯
ดร. อุตตม สาวนายน
อ้างอิง