เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน

นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เพศ ชาย อายุ 64 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผน)) อาชีพเดิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์


ทรัพย์สิน 97,204,912.97 บาท หนี้สิน 10,000,000 บาท


Official Website

Facebook