เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25

25th House of Representative

About

เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยสมาชิก (ส.ส.) 500 คนตามระบบจัดสรรปันส่วนผสม โดย 350 คนเป็นผู้แทนเขต และอีก 150 คนมาจากระบบบัญชีรายชื่อ ฝ่ายรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมพรรคพลังประชารัฐ ส่วนฝ่ายค้านคือพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 6 พรรค

Official Link

WebsiteFacebook

In Office

24.03.2019 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจำนวน 484 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
28.31%
บัญชีรายชื่อ
28.31%
71.69%
แบ่งเขต
71.69%
ชาย
หญิง
84.30%
ชาย
84.30%
15.70%
หญิง
15.70%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
9.09%
25-38 ปี
9.09%
30.17%
39-54 ปี
30.17%
54.55%
55-73 ปี
54.55%
6.20%
74 ปีขึ้นไป
6.20%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันทหาร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่พบข้อมูล
1.45%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
1.45%
0.83%
สถาบันทหาร
0.83%
27.07%
ปริญญาตรี
27.07%
58.26%
ปริญญาโท
58.26%
10.95%
ปริญญาเอก
10.95%
1.45%
ไม่พบข้อมูล
1.45%
การเมือง
เอกชน
การศึกษา
อื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
66.32%
การเมือง
66.32%
15.29%
เอกชน
15.29%
3.51%
การศึกษา
3.51%
11.36%
อื่นๆ
11.36%
3.51%
ไม่พบข้อมูล
3.51%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
19.21%
0-10 ล้านบาท
19.21%
53.10%
11-100 ล้านบาท
53.10%
22.11%
101-1000 ล้านบาท
22.11%
2.48%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
2.48%
3.10%
ไม่พบข้อมูล
3.10%

การลงมติล่าสุดของสภาผู้แทนราษฎร

43% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 205
ไม่เห็นด้วย 263
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 7
4.9.2021

41% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจอนุทิน ชาญวีรกูล 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 195
ไม่เห็นด้วย 259
งดออกเสียง 11
ไม่ลงคะแนน 6
4.9.2021

42% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจสุชาติ ชมกลิ่น 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 198
ไม่เห็นด้วย 254
งดออกเสียง 10
ไม่ลงคะแนน 8
4.9.2021

42% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจศักดิ์สยาม ชิดชอบ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 196
ไม่เห็นด้วย 257
งดออกเสียง 10
ไม่ลงคะแนน 8
4.9.2021

43% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจเฉลิมชัย ศรีอ่อน 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 200
ไม่เห็นด้วย 258
งดออกเสียง 7
ไม่ลงคะแนน 5
4.9.2021

43% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ 2564
ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 200
ไม่เห็นด้วย 257
งดออกเสียง 9
ไม่ลงคะแนน 4
4.9.2021

สำรวจตามพรรคการเมือง

พรรคร่วมรัฐบาล (255 คน)

พรรคฝ่ายค้าน (229 คน)