เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

ประชุมส.ส.22.8.2019

ตั้งคณะกรรมาธิการผู้มีความหลากหลายทางเพศ

พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ในข้อที่ 90 หมวดที่ 5 ว่าด้วยกรรมาธิการ โดย ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ ขอเพิ่มจาก 35 คณะ เป็น 36 คณะ โดยเสนอให้มีคณะกรรมาธิการผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพิ่มอีกคณะหนึ่ง

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 498 คน
นาย จุติ ไกรฤกษ์
นาย จุติ ไกรฤกษ์
พรรคประชาธิปัตย์