เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

ประชุมร่วมสองสภา09.2.2021

ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ

ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ (๒)

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 733 คน
นาง กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
นาง กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ