เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

ประชุมร่วมสองสภา17.3.2021

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่าง ร.ธ.น. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1)

พิจารณาเรื่องร่าง ร.ธ.น. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1)

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 734 คน
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ศราวุธ เพชรพนมพร