They Work For Us

ประชุมส.ส.04.9.2021

อภิปรายไม่ไว้วางใจสุชาติ ชมกลิ่น 2564

ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 1051 คน
นาย กนก ลิ้มตระกูล
นาย กนก ลิ้มตระกูล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย