เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

ประชุมส.ส.22.11.2019

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 497 คน
นาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
นาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนราธิวาส เขต 4 พรรคประชาชาติ