เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

ประชุมส.ส.04.12.2019

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจาก ม. 44

พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 497 คน
นางสาว กวินนาถ ตาคีย์
นางสาว กวินนาถ ตาคีย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 7 พรรคพลังท้องถิ่นไท