They Work For Us

ดร. ปิยบุตร แสงกนกกุล

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ เหตุจากศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่และสั่งเพิกถอนสิทธิรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นระยะเวลา 10 ปี (ตัดสินเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 63)

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค อนาคตใหม่

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2

กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และเเนวทางการเเก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สภาผู้แทนฯ


เพศ ชาย อายุ 41 ปี การศึกษา ปริญญาเอก University of Toulouse, France (Le Diplome National De Docteur En Droit Public) อาชีพเดิม อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสมาชิกคณะนิติราษฎร์


ทรัพย์สิน 9,984,857.8 บาท หนี้สิน 2,310,236.65 บาท ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

FacebookTwitter
นี่หรือครับการเมืองแบบใหม่ แวะเวียนมาฉวัดเฉวียนกัน... ไอประเภทอภิปรายแล้วแอบมาชกใต้เข็มขัดกันแบบนี้ไม่เป็นที่นิยมนะครับ
⎯⎯
ดร. ปิยบุตร แสงกนกกุล
อ้างอิง

สรุปการลงมติในสภา

  • ทั้งหมด
  • เห็นด้วย
  • ไม่เห็นด้วย
  • งดออกเสียง
  • ไม่ลงคะแนน
เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต

20.02.2020

ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว

16.01.2020

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

21.12.2019

เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน

19.12.2019

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจาก ม. 44

04.12.2019

งดออกเสียง

ขอถอนญัตติ ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบกฎอัยการศึก และพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

27.11.2019

เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก

22.11.2019

ไม่เห็นด้วย

พิจารณาพ.ร.ก.โอนกำลังพลและงบประมาณฯ

29.10.2019

งดออกเสียง

พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระที่ 1

29.10.2019

เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลกระทบโครงการอีอีซี

13.09.2019

เห็นด้วย

ขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส

05.09.2019

เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการผู้มีความหลากหลายทางเพศ

22.08.2019

ไม่เห็นด้วย

ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

05.06.2019