They Work For Us

ดร. สุทิน คลังแสง

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค เพื่อไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด มหาสารคามเขต 5 จากคะแนนโหวต 51,230 คะแนน

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กมธ. การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนฯ , โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และเเนวทางการเเก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สภาผู้แทนฯ


เพศ ชาย อายุ 59 ปี การศึกษา ปริญญาเอก Magadh University, India (Doctor of Philosophy) อาชีพเดิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ทรัพย์สิน 39,004,159.71 บาท หนี้สิน 9,040,838.36 บาท ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

FacebookTwitter
..เก่งอย่างไรผมเชื่อว่าท่านอยู่ไม่เกิน 4 ปี ถ้ามีเลือกตั้งเมื่อไหร่ พวกผมไม่รอศาลรัฐธรรมนูญหรอกครับ ไม่รอองค์กรอื่นใดหรอกครับ ประชาชนคือที่หวังของพวกเรา พฤติกรรมของท่านวันนี้ ความอหังการ์ของท่านนายกฯ เจอกันตอนเลือกตั้ง..
⎯⎯
ดร. สุทิน คลังแสง
อ้างอิง

สรุปการลงมติในสภา

  • ทั้งหมด
  • เห็นด้วย
  • ไม่เห็นด้วย
  • งดออกเสียง
  • ไม่ลงคะแนน
เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต

20.02.2020

ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว

16.01.2020

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

21.12.2019

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน

19.12.2019

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจาก ม. 44

04.12.2019

งดออกเสียง

ขอถอนญัตติ ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบกฎอัยการศึก และพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

27.11.2019

เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก

22.11.2019

เห็นด้วย

พิจารณาพ.ร.ก.โอนกำลังพลและงบประมาณฯ

29.10.2019

งดออกเสียง

พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระที่ 1

29.10.2019

เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลกระทบโครงการอีอีซี

13.09.2019

เห็นด้วย

ขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส

05.09.2019

ไม่เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการผู้มีความหลากหลายทางเพศ

22.08.2019

ไม่เห็นด้วย

ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

05.06.2019