They Work For Us

พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค เสรีรวมไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1

ประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนฯ


เพศ ชาย อายุ 72 ปี การศึกษา สถาบันทหาร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) อาชีพเดิม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


ทรัพย์สิน 135,476,212 บาท หนี้สิน 0 บาท ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook
มีส่งคนมาคุยกับผมขอให้ไปอยู่พรรคที่สนับสนุนคุณประยุทธ์ ผมบอกไปได้ไงอะ ในเมื่อผมไม่เห็นชอบกับการยึดอำนาจ ไม่เห็นชอบกับการกระทำของคุณประยุทธ์มาโดยตลอด ผมไปผมก็เสียหมาสิ ผมเป็นคนดีกว่า ดีกว่าจะเป็นหมานะครับ
⎯⎯
พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
อ้างอิง

สรุปการลงมติในสภา

  • ทั้งหมด
  • เห็นด้วย
  • ไม่เห็นด้วย
  • งดออกเสียง
  • ไม่ลงคะแนน
เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต

20.02.2020

ไม่เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว

16.01.2020

เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

21.12.2019

เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน

19.12.2019

ตั้ง กมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจาก ม. 44

04.12.2019

งดออกเสียง

ขอถอนญัตติ ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบกฎอัยการศึก และพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

27.11.2019

เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก

22.11.2019

เห็นด้วย

พิจารณาพ.ร.ก.โอนกำลังพลและงบประมาณฯ

29.10.2019

พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระที่ 1

29.10.2019

เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลกระทบโครงการอีอีซี

13.09.2019

ขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส

05.09.2019

เห็นด้วย

ตั้งคณะกรรมาธิการผู้มีความหลากหลายทางเพศ

22.08.2019

ไม่เห็นด้วย

ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

05.06.2019