เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://theyworkforus.wevis.info

They Work For Us

บันทึกการประชุมและการลงมติ

นับตั้งแต่เปิดประชุมสภาหลังการเลือกตั้ง มีการประชุมสภามาแล้วหลายต่อหลายครั้ง แต่ละครั้งก็มีหลายวาระ และใช้ระยะเวลาในการประชุมยาวนาน จนบางทีเราก็ตามไม่ทันว่ามีการลงมติครั้งสำคัญเกิดขึ้นในการประชุมครั้งไหนในสภาบ้าง? ใครยกมือสนับสนุนหรือคัดค้านมติไหน? เราจึงรวบรวบการลงมติครั้งสำคัญมาให้ พร้อมอธิบายสรุปแบบเข้าใจง่ายๆ ว่าสิ่งที่ผู้แทนแต่ละคนสนับสนุนหรือคัดค้านคืออะไร

สรุปผลการลงมติล่าสุด

75% เห็นด้วย

ร่างพรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 6 แก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบแบบรัฐธรรมนูญ 2540

ร่างที่เสนอโดยประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 6 ประเด็นระบบเลือกตั้ง เสนอให้นำระบบเลือกตั้ง "บัตรสองใบ" แบบรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 กลับมาใช้ มี ส.ส. ระบบแบ่งเขต 400 คน และระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 552
ไม่เห็นด้วย 24
งดออกเสียง 130
ไม่ลงคะแนน 27
24.6.2021

55% เห็นด้วย

โหวตพ.ร.ก.เงินกู้ เพิ่มเติม 2564

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เนื่องจากโรคโควิด - 19 ได้ระบาดต่อเนื่องและรุนแรงส่งผลกระทบต่อประชาชนและต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องเพิ่มออกพระราชกำหนดนี้

ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 261
ไม่เห็นด้วย 196
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 11
10.6.2021

28% เห็นด้วย

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่าง ร.ธ.น. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1)

จากที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหา 5 มาตรา ผ่านความเห็นของของรัฐสภาในวาระที่ 2 (พิจารณาเป็นรายมาตรา)โดยสาระสำคัญคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เพื่อให้สามารถมีสภาร่างรัฐธรรมมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง 200 คน จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 207
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 91
ไม่ลงคะแนน 432
17.3.2021

42% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน ยื่นรายชื่อส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน 208 คน เพื่อยื่นญัตติด่วนขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรีจาก 3 พรรคร่วมรัฐบาล โดยยื่นญัตติพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่าบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม จริยธรรม ไร้ภาวะผู้นำ และยังปล่อยให้มีการทุจริตในการสร้างความมั่นคั่งให้กับพวกพ้องรวมถึงตนเอง ในขณะที่ประชาชนประสบกับความยากลำบากเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 205
ไม่เห็นด้วย 272
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 6
20.2.2021

42% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน ยื่นรายชื่อส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน 208 คน เพื่อยื่นญัตติด่วนขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรีจาก 3 พรรคร่วมรัฐบาล โดยยื่นญัตติพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง อีกทั้งยังใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเอง

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 203
ไม่เห็นด้วย 274
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 5
20.2.2021

41% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน ยื่นรายชื่อส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน 208 คน เพื่อยื่นญัตติด่วนขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรีจาก 3 พรรคร่วมรัฐบาล โดยยื่นญัตตินายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ ผิดพลาดและบกพร้องอย่างร้ายแรง ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบบาดของโควิด - 19 ได้ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในรอบสองอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง

ไม่ผ่าน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 200
ไม่เห็นด้วย 275
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 5
20.2.2021
<1234567891011>